9 dấu hiệu cho thấy bạn không phải là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời của anh ấy

Khi mối quan hệ đang trở nên nghiêm túc và bạn biết mình đã thực sự gục ngã trước anh ấy, bạn hy vọng rằng những gì bạn tìm thấy cuối cùng cũng là điều thực sự. Thật không may, nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều nào sau đây, có lẽ đó không phải là trường hợp, và bạn có thể không phải là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh ấy:Anh ấy chỉ có bạn nữ.

Mặc dù anh ấy hoàn toàn có thể có bạn khác giới, nhưng nếu họ quá nhiều và anh ấy dành thời gian cho họ nhiều hơn thời gian dành cho bạn, điều đó làm dấy lên một dấu hiệu đỏ mà bạn không thể bỏ qua.

Anh ấy giới thiệu bạn với mọi người là “bạn” của anh ấy.

Anh ấy có thể gọi cho bạn và coi bạn như bạn gái của anh ấy ở nơi riêng tư, nhưng nếu anh ấy không thể hiện như bạn đang ở nơi công cộng, bạn nên lo lắng. Rõ ràng là anh ấy không nghiêm túc với bạn và mối quan hệ.

Điện thoại của anh ấy luôn ở chế độ khóa và ở chế độ im lặng khi hai bạn ở bên nhau.

Không ai mang theo một chiếc điện thoại sắp chết hoặc bị tắt cố ý. Cũng không thể có chuyện một người nhắn tin hoặc gọi điện cho anh ta trong một ngày. Bạn có nghĩ rằng điều đó thật kỳ quặc không anh ta thậm chí không nhắn tin hay gọi điện cho bất kỳ ai khi bạn đang ở bên cạnh? Nếu bạn quan sát thấy tất cả những điều này một cách nhất quán khi ở bên nhau, rất có thể anh ấy đang giấu bạn điều gì đó.Anh ấy lặp lại chính mình rất nhiều.

Khi bạn ở bên nhau trong một ngày bình thường và anh ấy lặp lại mọi thứ mà không thực sự cần thiết, rất có thể anh ấy không thể theo dõi được những gì mình đã nói với ai. Anh ấy không muốn hỏi bạn vì điều đó sẽ khiến bạn nghi ngờ, vì vậy anh ấy sẽ sử dụng cách nói với bạn những điều anh ấy đã nói với bạn trước đây.

Bạn không bao giờ có ngày vào phút cuối.

Tất cả các ngày của bạn đều được lên kế hoạch trước thời hạn. Nếu bạn muốn gặp anh ấy trong một thời gian ngắn, anh ấy sẽ không bao giờ có mặt cho bạn. Anh ấy đang làm việc gì đó quan trọng ở cơ quan hoặc anh ấy bị ốm. Nói một cách đơn giản, anh ấy luôn có sẵn một cái cớ, đó không phải là một dấu hiệu tốt.